Sistema de seguiment de la sostenibilitat pels ens locals de la demarcació de Girona Annex: Fitxes de seguiment de plans d'acció i indicadors dels municipis...

Estudi de viabilitat d'un tramvia intercomarcal a les comarques gironines. Resum. Presentació  de maqueta ...

Estudi cinturó verd per a l'àrea urbana de Girona Article resum cinturó verd Cartografia...

Informe actualitzat sobre la viabilitat del soterrament de la MAT a les comarques gironines per donar resposta als informes encarregats per la Direcció General d'Energia i Mines de la Generalitat de Catalunya. Informe actualitzat 2010 (català) Informe actualitzat 2010 (castellà) Informe actualitzat 2010 (anglès) Nota de premsa. Decàleg soterrament de...