El termini per a presentar al·legacions és fins el 10.10.2012 Publicat al DOGC núm. 6210 de 10.09.2012...

Estudi de viabilitat d'un tramvia intercomarcal a les comarques gironines. Resum. Presentació  de maqueta ...

Estudi cinturó verd per a l'àrea urbana de Girona Article resum cinturó verd Cartografia...

Informe actualitzat sobre la viabilitat del soterrament de la MAT a les comarques gironines per donar resposta als informes encarregats per la Direcció General d'Energia i Mines de la Generalitat de Catalunya. Informe actualitzat 2010 (català) Informe actualitzat 2010 (castellà) Informe actualitzat 2010 (anglès) Nota de premsa. Decàleg soterrament de...

Estudi de minimització dels impactes ocasionats per les subestacions de la MAT a les comarques gironines, realitzat per Most Enginyers per encàrrec de la Diputació de Girona. El present estudi té per objecte realitzar una breu valoració tècnica dels impactes ambientals i de les mesures correctores...