Mesures de repermeabilització ecològica a través de l'eix viari Llagostera-Palafrugell...

Estudi de viabilitat d'un tramvia intercomarcal a les comarques gironines. Resum. Presentació  de maqueta ...

Treball realitzat per Estudi Xavier Mayor per encàrrec de Medi Ambient i Territori de l'Àrea d'Acció Territorial de la Diputació de Girona. Fitxes anella Gavarres Text anella Gavarres Plànols anella Gavarres...