Estudi de viabilitat d'un tramvia intercomarcal a les comarques gironines. Resum. Presentació  de maqueta ...

Estudi cinturó verd per a l'àrea urbana de Girona Article resum cinturó verd Cartografia...