El termini per a presentar al·legacions és fins el 10.10.2012 Publicat al DOGC núm. 6210 de 10.09.2012...

Estudi cinturó verd per a l'àrea urbana de Girona Article resum cinturó verd Cartografia...