Una de les novetats del MIMA 2011 és que, a partir d'ara, cada any al certamen es treballarà amb més profunditat sobre un aspecte determinat. Aquest any, el tema escollit és el busseig respectuós amb el medi. S'elaborarà un vídeo sobre les bones pràctiques a la immersió que serà divulgat als centres...

2003: Diagnosi Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) Documentació completa A21 de Torroella de Montgrí - l'Estartit 2007-2008: Diagnosi Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) Pla Especial de Regulació d'Usos del Sòl No Urbanitzable (PERUSNU) Informe ambiental. Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana- Pla de Protecció del Subsòl...