El distintiu Bandera Blava l’atorga l’Associació d’Educació Ambiental i del Consumidor (ADEAC), i reconeix i estimula l'esforç dels ens locals per aconseguir criteris de legalitat, accesibilitat, sanitat, neteja i seguretat, així com, disposar d'una gestió ambiental. Nota de premsa del Departament de Territori i Sostenibilitat...

Mesures de repermeabilització ecològica a través de l'eix viari Llagostera-Palafrugell...

Estudi de viabilitat d'un tramvia intercomarcal a les comarques gironines. Resum. Presentació  de maqueta ...