Aquest document estudia, analitza i presenta un conjunt de possibles millores dels traçats de la variant de la Bisbal (plantejats per la Generalitat l'any 2006) amb l'objectiu de minimitzar l'impacte ambinetal, social i econòmic. Aquestes mesures es podran contrastar amb les proposades en el document...