El projecte europeu PremiumLight Pro (PLP) té per objectiu promoure la tecnologia d’il·luminació LED al sector de serveis públics i privats. Una gran part dels sistemes d’il·luminació tant a nivell públic com privat és ineficient i hi ha una manca de criteris i dissenys estàndard, així com desconeixement sobre els avantatges d’aquesta tecnologia entre projectistes, arquitectes i instal·ladors. La identificació de productes de qualitat es fa difícil davant la inexistència d’eines de suport als clients i la legislació sobre aquest tipus d’il·luminació és poca.

Ordre PCI/1319/2018, de 7 de desembre, que modifica l'Annex II del Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre, que desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, en el que fa referència a l'avaluació del soroll ambiental...