Aquest document s’ha pogut elaborar gràcies a la subvenció per promoure accions de sostenibilitat local obtinguda pel Departament de Medi Ambient i Habitatge. El projecte ha consistit en realitzar un estudi dels procediments de contractació en tres municipis de les comarques de Girona (un de menys...