Aquest document pretén ser una eina de consulta que faciliti la feina d’inspecció i manteniment de les instal·lacions d’energia solar tèrmica per a la producció d’aigua calenta sanitària (ACS). Guia municipal d'inspecció i manteniment d'instal·lacions d'energia solar tèrmica per a aigua calenta sanitària...