La present diagnosi es presenta per tal de conèixer l’estat de conservació dels espais naturals protegits inclosos dins les comarques gironines i que no disposen de cap òrgan de gestió creat específicament per aquesta funció (equip de gestió, junta gestora, consorci per a la gestió,...