Recull d'aportacions des de les Comarques Gironines amb la participació dels agents institucionals, socials i econòmics per a la redacció del Pla d'acció a la mitigació del canvi climàtic, document que contribuirà a implementar l'Estratègia Catalana sobre el Canvi Climàtic. Programa sessions treball canvi climàtic. Desembre...

Programa sessió treball soterrament línies elèctriques. Setembre 2007 Sessió Informativa Soterrament - Article ABB Línies soterrades Sessió Informativa Soterrament - Article ABB Soterrament Sessió Informativa Soterrament - Informació ABB Cable Sessió Informativa Soterrament - Pirelli 2002 article soterrament Sessió Informativa Soterrament - Pirelli 2003 article soterrament Sessió Informativa Soterrament - Projectes...

Mitjançant un conveni de col·laboració amb la Universitat de Girona, concretament amb el Departament d'Arquitectura i Enginyeria de la Construcció, es va redactar aquest esborrany que pot esdevenir d'obligat compliment en els projectes públics de nova planta i rehabilitacions, i també parcialment en l'àmbit de...