Aquests premis volen reconèixer iniciatives innovadores en el finançament de projectes d’energia sostenible. Es podran presentar actuacions en tres categories: Projectes d’energia sostenible en el sector públic; Projectes d’energia sostenible en el sector privat; i Mecanismes de finançament innovadors d’aplicació a projectes d’energia sostenible....

Els objectius específics d'aquesta primera edició d'aquest Premi són: reconèixer iniciatives a la Unió Europea que contribueixin a l'Agenda del Desenvolupament Sostenible 2030; promoure iniciatives basades en el desenvolupament sostenible, així com la sensibilització i implicació cada vegada més gran dels ciutadans; identificar iniciatives que...

Per a municipis de més de 5.000 habitants i ens locals supramunicipals en els que s’hagin executat actuacions en les següents categories: Premi especial “Ciutat més sostenible”; Gestió i reducció de residus; Cicle integral de l’aigua; Qualitat de l’Aire i Mobilitat; Mitigació, reducció i adaptació...

El Premi (que es lliurarà en l'acte de celebració del Dia Mundial del Medi Ambient del dimarts, 5 de juny de 2018) té tres modalitats: Projectes de recerca, desenvolupament i innovació de caràcter ambiental: que s’atorgarà a projectes d’economia circular que estiguin en fase preliminar...

Per a municipis de més de 5.000 habitants i ens locals supramunicipals en els que s’hagin executat actuacions en les següents categories: Premi especial “Ciutat més sostenible”; Gestió i reducció de residus; Cicle integral de l’aigua; Mobilitat i lluita contra el canvi climàtic; Eficiència i...