Aquest màster inclou els següents diplomes de postgrau: sistemes de control i certificació ambiental (curs 2003-2004) i gestió ambiental en l’àmbit municipal (curs 2004-2005). Els objectius són formar professionalment en els temes de gestió ambiental a titulats superiors universitaris. En el màster s’inclou la realització...

Elements patrimonials de l’immobilitzat material destinats a la protecció del medi ambient i que consisteixen en instal·lacions que tinguin per objecte: evitar o reduir la contaminació atmosfèrica, evitar o reduir la càrrega contaminant que s’aboca a les aigües i afavorir la reducció, la recuperació o...