La Fira està adreçada tant a empreses vinculades al sector de la biomassa: enginyeries, comercials, instal·ladors, fabricants, promotors energètics, empreses de serveis energètics, productors de biomassa, distribuidors de biomassa, com també als consumidors finals (tècnics de l’administració, industrials, institucions, investigadors, arquitectes, aparelladors, adiminstradors de finques, etc…). Així...