A través del seminari en línia “Punts claus de la Guia d'EUROSTAT sobre el tractament estadístic dels Contractes de Rendiment Energètic”, el projecte ENERINVEST busca que els assistents potencials (promotors de projectes, empreses de serveis sostenibles i administracions públiques) coneguin i comprenguin quines mesures cal...

Amb l'objectiu de mostrar l'estat actual del finançament de projectes d'energia sostenible a nivell internacional, des del projecte ENERINVEST  s’organitza un esdeveniment internacional en el qual es comptarà amb representants d'ens públics, organismes multilaterals i entitats europees reconegudes per les seves iniciatives en el finançament...

Convocatòria de l'any 2018 per a la concessió de subvencions per a sistemes d'emmagatzematge d'energia elèctrica amb bateries associats a instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum que preveu la base 1 de l'annex 1 de la Resolució EMC/1865/2017, de 24 de juliol, per la qual s'aproven les bases...