Les actuacions subvencionables en aquesta convocatòria són: Actuacions de reducció de les emissions difuses de gasos amb efecte d'hivernacle en el sector de la mobilitat. Instal·lacions de producció d'energia geotèrmica destinades a la reducció de les emissions difuses de GEH. Actuacions d'adaptació i reducció de...

En el marc del projecte ECTAdapt "Contribuir a l'adaptació de l'Espai Català Transfronterer als efectes esperats del canvi climàtic" s'ha creat una xarxa d'actors transfronterera per a l'adaptació al canvi climàtic en relació amb les temàtiques: GESTIÓ FORESTAL, LITORAL I TURISME. Per aquest motiu, s'ha organitzat...

Els objectius d’aquest curs de formació són: Facilitar la integració del canvi climàtic en la planificació municipal. Proporcionar als gestors locals recursos, eines i casos pràctics d’adaptació al canvi climàtic. Promoure entre els ens locals el compromís en matèria d’adaptació al canvi climàtic, en iniciatives com la Red...