La primera jornada tècnica serà Sistemes d'autoconsum d'alta eficiència en el marc de la Transició Energètica i el Canvi Climàtic Instal·lacions híbrides: Energia Solar Fotovoltaica/Tèrmica + Energia Geotèrmica. Aquesta jornada se centrarà en els sistemes d’autoconsum d’alta eficiència i, específicament, en les instal·lacions híbrides que combinen energia...

El rol dels diversos agents públics i privats –administracions públiques, propietaris, entitats ambientalistes i del territori, empreses, la comunitat que hi viu o la societat en general– s’ha d’adequar al context territorial per tal d’optimitzar l’eficàcia de la gestió i garantir l’equitat social. Existeixen múltiples...