El Congrés Ciutat Verda convida a ciutadans, decisors públics i actors econòmics aveure el verd com un benefici funcional i econòmic. Els centres urbans esdevenen confortables gràcies a les flors, plantes i arbres. Més verd vol dir més salut, més qualitat en l'educació i l'habitatge,...

05 de Març - V Jornades d'Ecologia Marina: Les tortugues marines de la Mediterrània. 12 de març - III Jornades d'Ecologia Terrestre: Els amfibis i rèptils de Catalunya. 9 d'abril - I Jornada de viatges i expedicions biològiques. 16 d'abril - III Jornada de gestió de fauna salvatge...