Aquesta jornada tècnica està destinada a orientar els tècnics municipals en el compliment d’aquesta normativa, aportant iniciatives tan municipals com d’entitats socials implicades. També s'aportaran exemples de pautes de finançament amb l’objectiu de mostrar diferents models d’adequació i fomentar una nova perspectiva de l’urbanisme i...