El Pla d’Acció pretén reduir el malbaratament alimentari a través d’actuacions per incrementar el coneixement en aquest àmbit, sensibilitzar i mobilitzar tots els sectors implicats, impulsar projectes concrets per a la prevenció en origen del malbaratament i per a l’aprofitament dels aliments, articular òrgans de...

En el marc del projecte MITOMED Plus, s'organitza una jornada de formació gratuïta per presentar les eines generades en el projecte i proporcionar un espai pràctic per a facilitar-ne la seva utilització entre els responsables tècnics de les principals destinacions del litoral de la província...