Catàleg d’accions locals en matèria de soroll, pols i olors. 2009 (CILMA)

Amb aquest catàleg s’ofereix als ens locals propostes concretes d’actuació per al control i la mitigació de la contaminació per soroll, olors i pols, amb la principal normativa relacionada i un conjunt de 20 fitxes en què es presenten de manera sintètica les accions que es poden emprendre des de l’àmbit local i que s’han mostrat o es consideren a priori més eficaces.

Catàleg d’accions locals en matèria de soroll, pols i olors. 2009 (CILMA)

Publica un comentari