Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de les comarques gironines. 2003-2009 (DDGI)

El catàleg identifica prop de 280.000 hectàrees d’interès natural paisatgístic (47% del territori gironí) que no es troben inclosos ni en el PEIN ni en la Xarxa Natura 2000, tot i presentar sistemes naturals de gran interès i espècies de flora i fauna singulars, rares, representatives i fràgils. També suggereix un seguit de mesures urbanístiques i ambientals que cal aplicar en cada municipi per assegurar la conservació d’aquests espais. Així doncs, aquest treball és una eina de referència per als ens i agents locals en la gestió del territori.

Memoria catàleg d’espais d’interès comarques gironines

Publica un comentari