Casella España S.A.

Empresa que fabrica i distribueix instrumentació de mesura de medi ambient, seguretat i higiene laboral.

En el camp de medi ambient som fabricants d’instruments de mesura de sorolls, estacions meteorològiques i analitzadors de gasos en inmissió. Som també distribuidors d’instrumentació de mesura d’emissions a l’atmosfera.

En seguretat i higiene disposem de tota la instrumentació necessària per a un servei de prevenció, així com detectors de seguretat portàtils i instalacions fixes.

Publica un comentari