Cap a una gestió sostenible del litoral espanyol: iniciatives a nivell estatal, regional i local

Els ponents presentaran els instruments previstos per l'Estat en el marc del Plan Director de Sostenibilidad en la Costa; la situació a Europa respecte a la implementació de la Recomenació europea sobre GIZC i, finalment, s'exposaran casos concrets a nivell de diverses comunitats autònomes.

Publica un comentari