Canvi climàtic. Afectació a nivell català i impacte sobre la indústria

El canvi climàtic és un problema ambiental que hem d’afrontar entre tots. Els acords presos en les darreres COP (COP21 i COP22) pretenen frenar-lo…Com afectaran aquests acords, quina planificació tenim a Catalunya, d’on partim i quins objectius busquem, i quin impacte té sobre la indústria.

 

Publica un comentari