Campanya per fomentar el reciclatge de la fracció orgànica a l’Escala

Els escalencs separen actualment prop del 50% dels nostres residus, per sobre de la mitjana catalana, però lluny encara del 75% que marquen les directives europees que s’ha de complir de cara al 2025. Amb el desplegament dels contenidors de recollida selectiva d’orgànica s’espera fer un gran salt endavant els propers anys, tenint en compte que fins ara només es separava un 0,5% d’aquest residu.

En aquest sentit, cal tenir en compte que l’orgància representa un 42% del pes del conjunt de residus que es generen en un domicili.

S’han distribuit uns 200 contenidors de recollida de selectiva a tots els punts on ja hi havia bateries de reciclatge d’envasos, vidre i paper-cartró. Al nucli antic també s’han habilitat alguns dels contenidors soterrats per a la recollida d’orgànica.

 

Més informació

Publica un comentari