Campanya “Del Pla a l'Acció”

Aquests ajuts es destinaran exclusivament a actuacions que estiguin incloses en el PALS i que contribueixin d’una manera clara i tangible a assolir un major grau de sostenibilitat ambiental.
Publicat al BOP de Girona núm 43 de 01.03.2007

Publica un comentari