BIURE el foc

Una sortida pel camí natural de la Muga per a conèixer el bosc i, en la mesura del possible, minimitzar l’impacte del foc fent petits treballs que evitin l’erosió i facilitin la recuperació del sòl, avaluar possibles aprofitaments del material cremat i conèixer les plantes del nostre entorn més proper

Publica un comentari