BIOMETA'08 – VIII Jornadas sobre Biometanización de Residuos Sólidos Urbanos

Aquest any, Biometa 2008, després de mes de 10 anys d’experiència a Espanya amb plantes de biometanizació, analitza la situació actual, els problemes trobats en els dissenys inicials y les correccions que s’han fet per solucionar-los. Al mateix temps, aprofundeix en els tractaments alternatius per a la fracció resta, els quals poden ser objecte de valorització energètica en cimenteres o altres destinacions, amb el conseqüent estalvi d’emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Publica un comentari