Biodiversitat marina i activitats humanes

Tractar les activitats que la societat realitza i repercuteixen en al mar, que produeixen impacte sobtre els organismes marins.

Publica un comentari