Bases per a les directrius de connectivitat ecològica a Catalunya

El Departament de Medi Ambient i Habitatge ha dut a terme la redacció de les directrius de connectivitat ecològica, que s’ha elaborat seguint criteris de caire sectorial i es presenten agrupades en deu capítols.
En cadascun d’aquests capítols es troben referenciats els criteris a tenir en compte en la presa de decisions, en les regulacions, en la planificació i programació i en les bones pràctiques que tenen com a objectiu el manteniment i millora de la connectivitat ecològica al nostre país.

Bases per a les directrius de connectivitat ecològica a Catalunya

Publica un comentari