AZIMUT 360 SCCL – Enginyeria, sostenibilitat i desenvolupament

Enginyeria especialitzada en l’elaboració i l’execució de projectes d’energies renovables, tant pel que fa a la generació com a la distribució i gestió del consum.

Les seves principals àrees de treball són:

– Estudis de viabilitat d’implantació d’energies renovables

– Redacció, Direcció Facultativa i Legalització de Projectes d’Energia Solar Fotovoltaica Connectada a Xarxa

– Redacció i Direcció Facultativa de Projectes d’Energia Solar Tèrmica

– Auditories energètiques i assessorament per a la planificació energètica municipal

– Projectes Claus en ma d’Instal·lacions d’Energia Solar FV-C-Xarxa

– Projectes Claus en ma d’Instal·lacions d’Energia Solar Fotovoltaica Autònoma (aïllada)

– Projectes Claus en ma d’Instal·lacions d’Energia Eòlica i Hidràulica de petita potència

– Formació i capacitació de tècnics i instal·ladors d’energies renovables

– Promoció i divulgació de les Energies Renovables

– Projectes de Cooperació Internacional

Publica un comentari