Avaluació dels efectes del canvi climàtic a la Costa Brava

Anàlisi realitzat per l’Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona.

Avaluació dels efectes del canvi climàtic a la Costa Brava. 1a part. Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona. 2008
Avaluació dels efectes del canvi climàtic a la Costa Brava. 2a. part. Institut del Medi Ambient de la Universitat de Girona. 2008

Publica un comentari