Avaluació del risc associat a l’arbrat urbà

Quan un arbre es pot considerar perillós? Com podem elaborar un pla de gestió del risc de l’arbrat?

Protocol de treball i aprenentatge de les tècniques necessàries per avaluar el risc de l’arbrat que gestionem. S’alternaran les exposicions i el treball pràctic a peu d’arbre.

Publica un comentari