Assistència tècnica als ajuntaments de municipis de menys de 20.000 habitants per a la redacció o actualització dels plànols de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions afectades per la Llei 5/2003, de 22 d’abril

El servei consisteix en realitzar els treballs de redacció dels Plànols de delimitació,  preferentment mitjançant la contractació dels serveis del Consell Comarcal corresponent, i suport tècnic i jurídic per a l’execució dels treballs que es deriven de les obligacions de la llei en franges de protecció i parcel·les urbanes no construïdes.

Publicat al BOP núm 127 de 4 de juliol de 2014

Publica un comentari