Assentaments Humans Sostenibles i Habitatge adient per a tothom

Fomentar polítiques d'intervenció sobre la ciutat que desenvolupin els compromisos del Programa Hàbitat de Nacions Unides.

Publica un comentari