Aspectes medioambientals i socioeconòmics dels parcs eòlics marins

La revisió, análisi i debat dels aspectes claus de la gestió medioambiental dels parcs eòlics marins, tractant els factors crítics i fonamentals a considerar, tant a nivell biòtic i físic como socioeconòmic, durant el cicle de vida.

Publica un comentari