Aprovació, amb caràcter prèvi, el Catàleg de paisatge de les Comarques Gironines

Anunci de la Direcció General d'Arquitectura i Paisatge del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, d'aprovació, amb caràcter prèvi del Catàleg de Paisatge de les Comarques Gironines.
Publicat al DOGC núm. 5708 de 06.09.2010

Publica un comentari