Aprofitaments forestals no fustaners en els nostres boscos

Conèixer la varietat i la importància d'aquests productes, plantejar la possibilitat de rendibilitzar-los mitjançant una gestió ajustada, trobar nous valors als nostres boscos i productes i, conèixer i reflexionar sobre la legislació actual.

Publica un comentari