Aplicacions energètiques de biomassa al món rural

Introducció als biocombustibles,  equips per a generació de calor amb biomassa,  aplicacions en l’àmbit rural (granges, hivernacles, agroindústria, allotjaments turístics, etc.)

Publica un comentari