Aplicació del Decret 190/2015 de protecció del medi natural nocturn

Es mostraran els aspectes tècnics més rellevants i es presentaran casos pràctics, tot fomentant la interacció directe amb els alumnes. Es faran pràctiques de mesura de nit, amb luminancímetre i luxímetre. Els assistents que ho desitgin podran treballar amb els seus aparells.

Publica un comentari