Aplicació de noves eines per planificar la gestió forestal

El procés de planificació forestal s’ha tornat molt complexe ja que cal considerar simultàniament les diferents funcions del bosc i adjudicar a cadascuna d’elles un nivell de prioritat determinat.

Publica un comentari