Anunci de convocatòria anticipada de subvencions a associacions i fundacions per al finançament de projectes d’educació i sensibilització ambiental

RESOLUCIÓ TES/2488/2012, de 8 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria anticipada de subvencions a associacions i fundacions per al finançament de projectes d’educació i sensibilització ambiental duts a terme durant l’any 2013 per dues o més associacions i/o fundacions del tercer sector ambiental de Catalunya en règim de col·laboració.

Publicat al DOGC núm. 6258 de 21.11.2012

Publica un comentari