Ambientalització de la contractació pública

Conèixer el marc legal pel que fa a les possibilitats d’introduir criteris ambientals en la contractació pública; Conèixer l’estratègia d’ambientalització de la contractació pública de la Generalitat de Catalunya; Conèixer les eines que faciliten la incorporació de criteris ambientals en els plecs de contractació;  Adquirir les habilitats necessàries per introduir criteris ambientals en els plecs.

Publica un comentari