Alabau. Estudis i Projectes Mediambientals i d’Enginyeria

Assessorament sobre estudis o projectes ambientals, realitzant la implantació i totes les gestions requerides amb l’administració pública:
– Autoritzacions i llicencies ambientals. Legalització d’activitats, segons la Llei 3/1998 d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental.
– Estudis d’impacte ambiental.
– Serveis a l’administració local.
– Implantació de Sistemes de Gestió Ambiental (ISO i EMAS).
– Estudis de contaminació: Aigua, Aire, Sòl, Residus, …
– Manuals de Bones Pràctiques.
– Etiquetes ecològiques i distintius de qualitat ambiental.
– Consultes i asessorament en temes de Residus, Aigua, …

Publica un comentari