Ajuts per implantar deixalleries i altres equipaments per a la recollida selectiva i la valorització dels residus municipals

Ajuts per implantar:
a)Implantació de deixalleries
b)Implantació de deixalleries mòbils
c)Implantació de minideixalleries
d)Millores i equipament auxiliar en la xarxa de deixalleries
e)Altres equipaments que afavoreixin la recollida selectiva i la valorització dels residus municipals
Publicat al DOGC núm. 4623 de 28.04.2006

Publica un comentari