Ajuts per als projectes de foment de la recollida selectiva de la FORM 2016

Aquests ajuts tenen per objecte el foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals des d’una perspectiva de la economia circular.

Publicat al DOGC núm. 7167 de 21/07/2016

Publica un comentari