Ajuts per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF), i es convoquen els corresponents a 2015

Als efectes d’aquestes bases es consideren despeses subvencionables les segünts:

a) Els costos fixos de manteniment de material detallats a l’apartat A de l’annex 2.

b) Els costos variables de manteniment de material detallats a l’apartat B de l’annex 2.

c) L’adquisiciód’equips individuals i altre material fungible detallats a l’apartat C de l’annex 2.

Publicat al DOGC núm. 6862 de 30.04.2015

Publica un comentari